Rusza kolejna edycja programu Go to Brand wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa w ekspansji na rynki zagraniczne. Dotacje do wysokości 430 280 złotych obejmują m.in. wydatki na szkolenia i opracowania dotyczące specyfiki rynków docelowych. Rynek Nordycki oferuje pakiet usług doradczych niezbędnych dla efektywnego działania w Norwegii i pozostałych krajach skandynawskich.

25 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków do programu Go to Brand. To już druga edycja rządowego projektu, dzięki któremu MŚP mogą otrzymać dotacje związane z działalnością eksportową. Wsparcie może objąć nawet 85% kosztów przedsięwzięcia. Go to Brand zapewnia dofinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne oraz sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą. W tym roku priorytetowo traktowane są firmy z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym takich jak: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie, specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska oraz usług prozdrowotnych.

Organizatorzy programu szczególną uwagę zwracają na istotę szkoleń i usług doradczych, które pozwalają tworzyć fundament dla efektywnej działalności eksportowej. Specjalistyczna wiedza ma wyjątkowe znaczenie w wypadku bardzo atrakcyjnych rynków skandynawskich. Każda z branż w tych krajach ma swą wyjątkową specyfikę dotyczącą np. norm jakości, bezpieczeństwa, procedur i materiałów. Równie ważne jest znajomość know-how komunikacji marki, konstruowania oferty i dotarcia do optymalnej grupy odbiorców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Rynek Nordycki dysponuje szeroką wiedzą na temat sprzedaży produktów i usług w Norwegii, Szwecji i Finlandii. Proponujemy firmom biorącym udział w programie Go to Brand zestaw usług doradczych i szkoleniowych, które pozwolą na przygotowanie planu rozwoju eksportu w wybranych krajach. Nasza oferta obejmuje:

- analizy rynku (konkurencja, otoczenie, popyt)

- szkolenia (kultura biznesu, aspekty prawne, dobre praktyki, komunikacja)

- strategia komunikacji marki i dotarcia do klientów

- wyszukiwanie i kontakt z potencjalnymi partnerami

- organizacja spotkań i wyjazdów na imprezy branżowe

- opracowywanie i prezentacja oferty firmy

- udział w rozmowach i negocjacjach

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami: szkolenia@ryneknordycki.pl

Więcej o programie Go to Brand: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand