Bliskość geograficzna Polski i krajów skandynawskich nie zawsze oznacza, że potrafimy się dobrze porozumiewać. Co zrobić, aby uniknąć nieporozumień w codziennej współpracy biznesowej?

Coraz intensywniejsza współpraca gospodarcza wymusza na polskich firmach dostosowywanie się do skandynawskich norm kulturowych biznesu i życia codziennego. Jedną z bardziej charakterystycznych różnic między Polską a krajami skandynawskimi jest sposób prowadzenia rozmowy. Polacy są bardziej emocjonalni podczas trudnych rozmów czy negocjacji. Skandynawowie wręcz przeciwnie, zawsze zachowują spokój niezależnie od temperatury rozmów. Podnoszenie głosy w krajach nordyckich jest uznawane za rodzaj przemocy, podczas gdy w Polsce jest społecznie dozwolone.

Jest to jeden z przykładów różnic między polskim a skandynawskim społeczeństwem. Spektrum różnic kulturowych jest bardzo szerokie i dzielimy się naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów, które prowadzimy dla polskich firm działających w Szwecji, Danii, Finlandii i Norwegii.

Nasze warsztaty, poświęcone lepszemu poznaniu partnerów i klientów z krajów nordyckich są zawsze opracowywane indywidualnie. Uwzględniamy specyfikę branżową i model współpracy z partnerem skandynawskim. Dla firm pracujących w grupach mieszanych polsko-skandynawskich przygotowujemy ćwiczenia, które pozwolą się lepiej poznać i zrozumieć.

 W świecie globalnej konkurencji, lepsza znajomość specyfiki kultury partnera skandynawskiego i różnic z niej wynikających może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi nad konkurencją z innych krajów. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleń. Dzielimy się wiedzą.