Rynek Nordycki

Tjenester

Tjenester

En forutsetning for en vellykket investeringsprosess i Polen er planlegging basert på den aktuelle situasjonen på arbeidsmarkedet og juridiske forhold. God kunnskap om lokal forretningskultur samt overholdelse av disse prinsippene vil lede til suksess.

Finne fram til entreprenøre

Vi støtter norske bedrifter i å finne fram til samarbeidspartnere i Polen:

 • Vi lager database over potensielle kunder basert på kundens spesifikasjon
 • Vi utarbeider handels- og tjenestetilbud med hensyn til dagens markedssituasjon
 • Vi letter etter samarbeidspartnere
 • Vi tilbyr hjelp i utarbeidelse av tilbud som presenteres på messer og utstillinger

Rådgivningsområder

Vi gir råd til norske bedrifter som allerede opererer i Polen innen følgende områder:

 • dagens ledelse og organisering
 • utvalg av personalet
 • løsninger for lønn/personal
 • skatt

Outsourcing

Vi tilbyr outsourcing tjenester i Polen innen:

 • norske lønns – og personaltjenester (mer opplysninger finner du på www.lonnsmedarbeider.pl)
 • norsk regnskap
 • IT-tjenester
 • telefonsalg på norsk
 • andre tjenester spesifisert av kunden

Eksport og distribusjon av norske produkter i Polen.

Organisering av opphold i Polen.