Informacje płynące z rynku i dane opublikowane przez norweski Centralny Urząd Statystyczny zapowiadają spowolnienie w Norwegii w sektorze offshore od 2015 roku. Niedawne redukcje zatrudnienia w Aker Solutions i Aibel dopełniają niewesołego obrazu sytuacji. W tle tych informacji toczy się debata poświęcona sposobom wzrostu efektywności w branży.

Decyzja Statoil o redukcji o ok 30% budżetu na remonty i modyfikacje (V&M) platform na norweskim szelfie kontynentalnym w 2014 roku uderzyła w firmy kooperujące. Spośród największych kooperantów Statoila redukcje zatrudnienia dosięgły już 200 osób w Aker Solutions i 230 w Aibel. Mimo to w roku 2014 będzie rokiem rekordowym pod względem wydatków inwestycyjnych w branży oil & gas.

12 czerwca Statistisk Sentralbyrå opublikował raport na temat planowanych inwestycji przez firmy z sektora oil & gas. Skala planowanych inwestycji w pierwszym kwartale 2015 roku jest najniższa od 3 lat. Nawet uwzględniając lekkie niedoszacowane, wydatki inwestycyjne w latach przyszłych nie osiągną poziomu z roku 2014.

Obecnie większym wyzwaniem od wysokości inwestycji jest zbyt niska efektywność w branży oil & gas. Petoro zdiagnozował 25 standardowych zadań, których wykonanie obecnie zajmuje dwa razy więcej czasu niż w latach 90-tych XX wieku. Norweska branża offshore stoi nadal przed wyzwaniem redukcji kosztów przez zwiększenie efektywności i wydajności, a nie przez cięcia wydatków. Redukcje Statoil w 2014 roku na pewno nie poprawią efektywności. Statoil jako wiodący aktor na norweskim szelfie kontynentalnym jest niejako odpowiedzialny wykorzystanie doświadczeń innych sektorów przemysłu do zwiększenia efektywności i lepszej kontroli wydatków.

Żródła: ssb.no, dn.no, offshore.no