Norweski Urząd Skarbowy – Skatteetaten, wprowadził procedurę kontrolną dla obcokrajowców zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa na terenie Królestwa Norwegii.

Każdy obcokrajowiec pracujący w Norwegii i zatrudniony u zagranicznego pracodawcy ma obowiązek zgłosić się do najbliższego urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji tożsamości. Obowiązek weryfikacyjny obowiązuje od dnia 01.04.2014.

Do weryfikacji tożsamości wystarczy paszport lub dowód osobisty, umowa o pracę i wypełniony formularz RF-1209.

Procedura kontrolna nie dotyczy:

  • osób pracujących na norweskim szelfie kontynentalnym,
  • osób posiadających D-nummer, które w ostatnich dwóch latach przeszły procedurę kontroli dokumentów
  • marynarzy na norweskich statkach mający status zagranicznego rezydenta podatkowego

Warto dokonać weryfikacji tożsamości jak najszybciej, inaczej urząd skarbowy nie wyda skattekort na rok 2014, co skutkuje automatycznie obowiązkiem potrącenia 50% podatku przez pracodawcę.