Norwegia – norweskie firmy z branży offshore wygrały walkę z azjatycką konkurencją.

Aibel, Kværner Verdal, Aker Solutions i Reinertsen podpisały kontrakty ze Statoilem na rozbudowę pola naftowego Johan Svedrup. Co sprawiło że po latach porażek norweskie firmy offshore przebiły tanią azjatycką konkurencję? Jak to możliwe, że Norwegia wygrała walkę o intratne kontrakty na rozbudowę instalacji wydobywczych o wartości ponad 15 miliardów koron norweskich?

W minionych latach koreańska konkurencja seryjnie wygrywała kontrakty na norweskim szelfie kontynentalnym. Po tym jak azjatyckie stocznie wygrały kontrakty na budowę platform na pola Dagny, Ivar Aasen czy Aasta Hansten, norweskie organizacje przemysłowe rozpoczęły prace aby zwiększyć konkurencyjność norweskich firm. Pytanie główne brzmiało: dlaczego norweski przemysł przegrywa kontrakty i jak należy zwiększyć konkurencyjność norweskich firm offshore?

Grupy robocze w skład których weszły organizacje pracowników oraz organizacje branżowe przemysłu i branży oil & gas opracowały listę czynników, które poprawią konkurencyjność:

  • większy stopień standaryzacji, zmniejszenie skali dostosowywanych produktów

  • zwiększenie wykorzystania standardowych umów

  • modernizacja i redukcja liczby technicznych wymogów i standardów

  • identyfikacja i redukcja kosztownych elementów procesu produkcyjnego

  • niski kurs korony norweskiej

Nagły spadek cen ropy naftowej w drugim półroczy 2014 roku pociągnął koronę norweską w dół. Niski kurs korony w krótkim czasie poprawił konkurencyjność oferty norweskich firm.

Pozytywne efekty wprowadzonych zmian pojawiły się już w 2014 roku. Reinertsen dostał zamówienie na projektowanie rurociągów podmorskich i modyfikację połączenia z rafinerią w Mongstad. Kværner Verdal podpisał ze Statoilem umowę o wartości dwóch miliardów koron na dostawę dwóch podbudów platform na Johan Sverdup. Natomiast w styczniu 2015 Aibel wygrał kontrakt na prace projektowe i budowę platformy na pole Johan Svedrup. Wartość kontraktu: 8 miliardów koron.

Kontrakty podpisane bezpośrednio ze Statoilem są optymistycznym sygnałem dla norweskich podwykonawców związanych z branżą wydobywczą. Czy poprawa konkurencyjności jest trwała dowiemy się wkrótce.

Pole naftowe Johan Svedrup jest jednym z 5 największych odkryć złóż ropy na norweskim szelfie. Złoża ropy zostały odkryte w latach 2010-2011. Statoil szacuje wielkość złóż między 1,7 a 3,0 miliardów baryłek ekwiwalentu ropy. Rozpoczęcie wydobycia jest planowane na 2019 rok. W pierwszej fazie wydobycia dzienne wydobycie ma wynosić 315 000 – 380 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, natomiast docelowo między 550 000 a 650 000 baryłek dziennie. Statoil ocenia, że Johan Svedrup będzie jednym z największych projektów przemysłowych w Norwegii w ciągu najbliższych 50 lat.

RYNEK NORDYCKI jest firmą doradczą i szkoleniową. Pomagamy naszym polskim klientom znaleźć odbiorców w krajach skandynawskich. Posiadamy unikalna wiedzę na temat skandynawskiej gospodarki i jej specyfiki. Organizujemy indywidualne szkolenia dla polskich firm, które chcą porzeszyć rynki zbytu o kraje skandynawskie.

źródła: nho.no, offshore.no, statoil.com