Norwegia – kilka słów o dyrektywie ds. agencji pracy tymczasowej.

Dyrektywa o agencjach pracy tymczasowej została wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Norwegia, w odróżnieniu od krajów sąsiednich, wprowadziła dyrektywę w pełnym jej brzmieniu, bez jakichkolwiek ograniczeń. Ideą dyrektywy jest równe traktowanie zarówno pracowników zatrudnionych na stałe jak i pracowników tymczasowych. Hasło równych szans płacowych i sprzeciw wobec dumpingu płacowego jest głoszone …

Norwegia – kilka słów o dyrektywie ds. agencji pracy tymczasowej. Read More »