Usługi

Rejestracja działalności w Norwegii

 • Rejestry NUF, MVA, A-melding
 • Przygotowanie dokumentacji dla Brønnøysundsregistrene i Skatteetaten
 • Karty identyfikacyjne BHP dla pracowników na kontraktach budowlanych
 • Przygotowanie stosownych druków i formularzy do kontraktów realizowanych w Norwegii
 • Pomoc przy obsłudze platformy norweskiej administracji cyfrowej Altinn

Wszystkie zagraniczne firmy, które realizują kontrakty na terenie Królestwa Norwegii są zobowiązane do rejestracji macierzystej firmy w norweskim rejestrze przedsiębiorstw.

Każda zagraniczna firma działająca w Norwegii ma obowiązek do zarejestrowania się w norweskim rejestrze przedsiębiorstw jak tzw. NUF. NUF, to skrót od nazwy norskregistrert utelandskforetak, co oznacza zagraniczne przedsiębiorstwo zarejestrowane w Norwegii. Procedura rejestracji nie tworzy nowego podmiotu, jest to rejestracja zagranicznej firmy na potrzeby norweskiego urzędu skarbowego, rejestru przedsiębiorstw, inspekcji pracy i innych instytucji.

Proces rejestracji trwa około 2-3 tygodni i wymaga przesłania pakietu formularzy wraz z danymi właściciela/prezesa/pełnomocnika, które będą potrzebne przy obsłudze norweskiej platformy administracji elektronicznej ALTINN. W przypadku firm prowadzących prace budowlane, cała rejestracja może wymagać więcej czasu z powodu obowiązkowych kart identyfikacyjnych dla pracowników branży budowlanej. Dobrze zarezerwować do 4 tygodni przed rozpoczęciem kontraktu na cały proces rejestracji NUF w Norwegii.

RYNEK NORDYCKI rejestruje polskie przedsiębiorstwa w Norwegii. Dbamy aby proces rejestracji trwał jak najkrócej i reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z norweskimi instytucjami.

Pozyskiwanie klientów w Skandynawii

Wspieramy polskie przedsiębiorstwa w poszukiwaniu i pozyskiwaniu kontrahentów w regionie nordyckim:

 • sporządzanie baz danych potencjalnych kontrahentów, w oparciu o dostarczoną specyfikację
 • przygotowanie oferty handlowej, usługowej dostosowanej do specyfiki rynku
 • poszukiwanie partnerów biznesowych
 • telemarketing
 • doradztwo w zakresie rozwiązań podatkowych i kadrowo-płacowych
 • pomoc w organizacji oferty na imprezach targowych i wystawienniczych
 • doradztwo w ustalaniu procedur i rutyn zgodnych z nordyckimi normami kulturowymi

Warunkiem udanego pozyskania partnerów w krajach nordyckich jest prawidłowa adaptacja produktu lub usługi do wymagań rynku lokalnego. Znajomość lokalnej kultury biznesu i przestrzeganie tych zasad pozwoli osiągnąć końcowy sukces.

Wynagrodzenia w Norwegii

Wspieramy polskie firmy w zakresie:

 • naliczania płac zgodnie z norweskimi przepisami
 • określania właściwości miejscowej podatkowej
 • prawidłowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii
 • prawidłowego i terminowego wpłacania składki pracodawcy w Norwegii

Posiadamy unikalną praktykę w zakresie naliczania płac zgodnie z norweskimi przepisami prawa pracy.

Szkolenia i doradztwo biznesowe

Dzielimy się naszą wiedzą na temat przepisów, którym podlegają polskie przedsiębiorstwa w Finlandii i Szwecji

 • interpretacja i optymalne stosowanie się do Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • regulacje związane z prawidłowym naliczaniem pobytu pracowników za granicą
 • zakładanie oddziałów polskiej firmy w Szwecji i Finlandii

Stale aktualizujemy naszą wiedzę na temat zmian w prawodawstwie krajów skandynawskich

Reprezentujemy naszych klientów wobec skandynawskich urzędów skarbowych, inspekcji pracy oraz innych instytucji państwowych.

Doradzamy polskim przedsiębiorstwom już działającym na terenie królestwa Norwegii w zakresie:

 • kontaktu z norweskimi organami państwowymi : NAV, Centralny Urząd Skarbowy dla Podmiotów Zagranicznych, Urzędy Gminne, Norweska Inspekcja Pracy
 • rejestracji w norweskim rejestrze przedsiębiorstw (Brønnøysundregistrene)
 • przepisów podatkowych dotyczących pracowników wykonujących pracę w Norwegii
 • przepisów norweskiego podatku VAT (MVA)
 • przepisów dot. składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla pracowników wykonujących pracę w Norwegii