Minimalne wynagrodzenie w Finlandii w budownictwie.

Czy w Finlandii obowiązuje wynagrodzenie minimalne? Jakie wynagrodzenie przysługuje w ramach delegowania na prace do Finlandii?

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Finlandii w budownictwie? Po zniesieniu części obostrzeń związanych z pandemia COVID-19 polskie firmy mogą ponownie wrócić na zagraniczne place budów. Delegując pracowników do Finlandii należy pamiętać o obwiązujących w tym kraju minimalnych stawkach wynagrodzeń.

Minimalne wynagrodzenie w Finlandii obowiązuje w zależności od grupy zawodowej oraz układu zbiorowego. Jeśli delegujesz pracowników do Finlandii w związku z wygranym przetargiem, Twoi pracownicy muszą być wynagradzani zgodnie z fińskimi przepisami.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Finlandii?
Minimalne wynagrodzenie w Finlandii. Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

Finlandia to bardzo atrakcyjny rynek, szczególnie dla firm z branży budowlanej. Realizując kontrakt podwykonawczy w tym kraju, należy pamiętać, że umowy podpisywane z pracownikami muszą być zgodne z tamtejszym prawem pracy. Ich główna zasada dotyczy zapewnienia minimalnego poziomu wynagrodzeń. Wynagrodzenia muszą być zgodne z warunkami wymienionymi w układzie zbiorowym właściwym dla danego sektora gospodarki, specjalizacji i kwalifikacji. Dokumenty zawierają wysokości stawek minimalnych, diet, kompensacji, stawek postojowych, chorobowych oraz innych dodatków.

Przykłady minimalnego wynagrodzenia w Finlandii

Stawki w obszarze projektów infrastrukturalnych (drogi, mosty, energetyka itp.) podzielone są na 6 grup uzależnionych od kwalifikacji i doświadczenia pracowników. Minimalne wynagrodzenie w najniższej grupie wynosi 11,76 EUR/godz. Specjalista z zawodowym wykształceniem kierunkowym za godzinę pracy nie może otrzymać mniej niż 16,98 EUR. Inne zobowiązania pracodawcy obejmują także np. diety, których minimalna wysokość wynosi 11 EUR dziennie.

Jak należy naliczać wynagrodzenie dla pracowników delegowanych do Finlandii?

W grudniu 2020 weszły w życie zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników. The Act on Posting Workers 447/2016 porządkuje sposób, w jak konstruowane są pensję oraz zapewnia delegowanym pracownikom zagranicznym warunki zatrudnienia. Nie mogą być one gorsze niż te, które gwarantowane są pracownikom fińskim. Co za tym idzie w myśl nowych przepisów, pracodawca musi pokryć lub kompensować koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdami pracownika.

Co z pozostałymi elementami wynagrodzeni? Diety i dodatki wynikające z umowy o pracę muszą być jasno wyszczególnione i nie mogą być częścią podstawowej stawki wynagrodzenia za pracę. Poprawki w ustawie dokładnie precyzują także warunki zakwaterowania, które muszą być takie same jak dla pracowników fińskich. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. ograniczeń praw pracodawcy do potrącania należności z wynagrodzenia pracownika oraz dodatkowych warunków zatrudnienia. Należy je stosować w przypadku delegowania trwającego dłużej niż 12 miesięcy.

Jakie są dodatkowe obowiązki pracodawcy?

Pracodawca musi także pamiętać o tłumaczeniach umów na język fiński, szwedzki lub angielski. Muszą one być przechowywane przez przedstawiciela firmy i dostępne na żądanie fińskiej inspekcji pracy lub urzędu skarbowego. Przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia w Finlandii to nie jedyny obowiązek pracodawcy. Ponadto rozpoczęcie prac jest także niemożliwe bez uprzedniej rejestracji pracowników i spełnienia ustawowych warunków dotyczących odpowiedzialności podwykonawcy.

Rynek Nordycki wspiera polskie przedsiębiorstwa działające w krajach Europy północnej. Jeśli chcesz pozyskać aktualne informacje na temat przepisów w Finlandii, Szwecji czy Norwegii, skontaktuj się z nami.

Więcej informacji o naszych usługach TUTAJ

Udostępnij