A-melding Norwegia. Obowiązkowe procedury raportowania dla pracodawców, również zagranicznych.

A-melding Norwegia, co należy wiedzieć? A-ordninger, taką nazwę nosi obowiązujący od 2015 system dostarczania raportów przez pracodawców zatrudniających pracowników w Norwegii.

Służy on elektronicznemu raportowaniu i uzupełnianiu informacji w formularzu o nazwie a-melding. W tej procedurze pracodawcy są zmuszeni do regularnego raportowania informacji o osobach zatrudnionych uzupełnionego o informacje statystyczne, co dla wielu jest nowym obowiązkiem.

Czy jest a-melding Norwegia? To formularz do raportowania informacji o pracownikach i warunkach zatrudnienia do trzech instytucji w jednym dokumencie. Jest on wysyłany przez Altinn do Skatteetaten, NAV i Centralnego Biura Statystycznego (SSB). A-melding pozwala na wysłanie informacji na jednym formularzu elektronicznym w Altinn.

A-melding jest obowiązkowy również dla wszystkich zagranicznych firm działających w Norwegii, w skrócie NUF (norskregistrerte utelandske foretak). To oznacza, że polskie firmy NUF zarejestrowane w norweskim rejestrze firm i zatrudniające pracowników na kontraktach w Norwegii, muszą wdrożyć nową formę raportowania do dnia 5 lutego, kiedy to upływa termin wysłania raportu za styczeń 2015.

Czy a-melding Norwegia będzie ułatwieniem dla pracodawców? Z jednej strony tak, bo w miejsce kilku formularzy (RF-1015, RF-1037, RF-1025, NAV 25-01.11, RA-0500) będzie tylko jeden formularz. Z drugiej strony reforma powoduje, że pracodawcy są zmuszeni do raportowania dodatkowych informacji, np. danych statystycznych do Centralnego Biura Statystycznego, które były jak dotąd nie były obowiązkowe.

Reforma zmusza wszystkich pracodawców do zakończenia raportowania w formie papierowej. Od 2015 roku a-melding funkcjonuje poza nielicznymi wyjątkami w formie elektronicznej. Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to konieczność przerzucenia się na raportowanie elektroniczne przez Altinn.

Bez wątpienia a-melding jest największym ułatwieniem dla norweskiej biurokracji…

Rynek Nordycki prowadzi szkolenia poświęcone obsłudze Altinn, raportowaniu zgodnie z nowymi przepisami, naliczaniu wynagrodzeń zgodnie z norweskimi przepisami. Szkolimy zarówno personel księgowy i kadrowy. Więcej na stronie SZKOLENIA. Zapraszamy do współpracy!

Udostępnij

Share on facebook
Share on print
Share on email