COVID Finlandia – przekraczanie granicy przez cudzoziemców.

COVID Finlandia. Aktualizacja 08.04.2021. Najnowsze informacje o przekraczaniu granicy fińskiej przez obcokrajowców.

COVID Finlandia, aktualna sytuacja – 08.04.2021. Z powodu rozwoju epidemii koronawirusa rząd w Helsinkach zamknął granice dla obcokrajowców. Stworzono jednak wyjątki, które umożliwiają wjazd osobom zatrudnionym w strategicznych sektorach gospodarki. Sprawdź czy Twoi pracownicy będą mogli wjechać do Finlandii.

COVID Finlandia

Ograniczeniach i restrykcje związane z przyjazdem do Finlandii i wymogami przeprowadzenia kwarantanny zmieniają się nawet z tygodnia na tydzień.

Chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii COVID, Finlandia wprowadziła restrykcyjne zasady dotyczące wjazdu do kraju. Ograniczenia te mogłyby jednak mieć negatywny wpływ na fińską gospodarkę. Jest ona, podobnie jak w innych krajach nordyckich, w ogromnej mierze oparta na zagranicznych podwykonawcach i pracownikach najemnych. Właśnie dlatego dopuszczone zostały specjalne wyjątki. Fiński rząd opracował listę sektorów i prac o znaczeniu strategicznym. Osoby zatrudnione do wykonywania wskazanych w tym dokumencie zadań będą mogły przekroczyć granicę Finlandii.

Dowiedz się więcej na temat delegowania pracowników do Finlandii i obowiązkach polskiego pracodawcy:

Lista dotyczy prac niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki i bezpieczeństwa dostaw. Obejmuje m.in. niektóre obszary sektorów: budowlanego, energetycznego, spożywczego, chemicznego, ale także np. rolnictwa i leśnictwa. Zatrudnienie w jednym z objętych wyjątkiem obszarów nie oznacza jednak automatycznej zgody na wjazd. Pracodawca lub fiński klient musi wypełnić specjalny formularz. Potwierdza on, że przyjazd danego pracownika jest niezbędny oraz jego praca musi rozpocząć się bezzwłocznie. Gwarantuje także zapewnienie warunków do odbycia przez zatrudnionego 14-dniowej kwarantanny (zakwaterowanie itp.). Pracownik przedstawia formularz podczas kontroli granicznej. Fińskie władze rekomendują każdorazowo wcześniejszy kontakt ze służbami granicznymi.

Warto wiedzieć: Już 900 tysięcy pozytywnych wyników testów na COVID-19 w Szwecji

Sytuacja związana z rozwojem epidemii jest bardzo dynamiczna. Z tego powodu przepisy mogą zmieniać się z tygodnia na tydzień. Zalecane więc jest bieżące śledzenie komunikatów na stronach fińskich instytucji państwowych oraz dedykowanych stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pełna lista obostrzeń dotyczących wjazdu do Finlandii oraz wyjątków dotyczących pracowników, znajduje się na stronie fińskiej straży granicznej https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat obecnych regulacji w Finlandii i zasad delegowania pracowników do Finlandii skontaktuj się z nami.

Udostępnij