Finlandia TUKES – pamiętaj o rejestracji prac elektroenergetycznych.

.

Finlandia TUKES. Wraz ze stopniową poprawą koniunktury gospodarczej w UE, w krajach nordyckich pojawiają się nowe możliwości kontraktów dla polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Coraz częściej jednak, zamiast kiedyś popularnego wynajmu pracowników, fińscy zleceniodawcy wolą podpisywać umowy na pełne podwykonawstwo robót. Dla polskich firm wiąże się to ze spełnieniem szeregu formalności obowiązujących w tej mierze w Finlandii.

Pomimo tego, że dyrektywy UE pozwalają na swobodną wymianę towarów i usług wewnątrz wspólnoty, wiele krajów członkowskich posiada własne standardy i procedury dotyczące kontroli jakości i bezpieczeństwa towarów i usług. Nie inaczej jest w Finlandii, gdzie każda firma rozpoczynająca elektroenergetyczne prace instalatorskie ma obowiązek rejestracji w TUKES, która jest państwową agencją zajmującą się nadzorem i certyfikacją norm bezpieczeństwa produktów, instalacji i BHP w przemyśle chemicznym i elektrotechnicznym.

Aby dokonać rejestracji, należy spełnić szereg warunków stawianych przez TUKES, jak np. powołanie supervisora, który jest odpowiedzialny za kwalifikacje pracowników, wydawanie poleceń, przestrzeganie zasad BHP oraz jakość i bezpieczeństwo wykonanych instalacji. Rejestracja w TUKES to nie wszystko. Przed rozpoczęciem prac, wykonawca musi przeprowadzić inspekcję wstępną. Protokół z inspekcji musi być przekazany zamawiającemu

Inspekcja certyfikacyjna

Wykonane prace muszą być poddane inspekcji certyfikacyjnej. Jest ona wymagana w wypadku większych realizacji. Instalacje muszą spełniać fińskie normy bezpieczeństwa. W większości odpowiadają one tym przyjętym w innych krajach UE, choć zdarzają się odstępstwa. Ogromne znaczenie przy realizacji kontraktu ma przestrzeganie zasad BHP. Tu również obowiązują regulacje fińskie. W wypadku projektów budowlanych, wszyscy pracownicy są zobowiązani mieć w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, nazwą firmy i fińskim NIP. Aby go otrzymać muszą się zarejestrować w lokalnym urzędzie podatkowym.

Źródła: www.tukes.fi

Waldemar Ślefarski, Rynek Nordycki

Rynek Nordycki jest firmą świadczącą usługi doradcze dla przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z firmami nordyckimi. Pomagamy przy rejestracji kontraktów i innych formalnościach niezbędnych do realizacji kontraktów podwykonawczych w Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Powyższy tekst ma charakter doradczy i nie stanowi wykładni prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Finlandii.

Udostępnij