A-melding Norwegia. Obowiązkowe procedury raportowania dla pracodawców, również firm zagranicznych.

a-melding to obowiązkowa procedura również dla firm zagranicznych mających pracowników na kontraktach w Norwegii. Co warto wiedzieć?

A-melding Norwegia, co polska firma działająca w Norwegii musi wiedzieć o a-melding? A-ordninger, taką nazwę nosi obowiązujący od 2015 roku system dostarczania raportów przez pracodawców zatrudniających pracowników w Norwegii.

Służy on elektronicznemu raportowaniu i uzupełnianiu informacji w formularzu online o nazwie a-melding. W tej procedurze pracodawcy są zobowiązani do regularnego raportowania informacji o osobach zatrudnionych uzupełnionego o informacje statystyczne, co dla wielu jest nowością.

a-melding Norwegia

Czy jest a-melding Norwegia? To formularz do raportowania informacji o pracownikach i warunkach zatrudnienia do trzech instytucji w jednym dokumencie. Jest on wysyłany przez Altinn do Skatteetaten, NAV i Centralnego Biura Statystycznego (SSB). A-melding pozwala na wysłanie informacji na jednym formularzu elektronicznym w Altinn.

A-melding jest obowiązkowy również dla wszystkich zagranicznych firm działających w Norwegii, w skrócie NUF (norskregistrerte utelandske foretak). To oznacza, że polskie firmy NUF zarejestrowane w norweskim rejestrze firm i zatrudniające pracowników na kontraktach w Norwegii, muszą wdrożyć nową formę raportowania do dnia 5 lutego, kiedy to upływa termin wysłania raportu za styczeń 2015. Ten obowiązek dotyczy również polskich firm delegujących pracowników na krótkie zlecenia do Norwegii.

Jakie przykładowe dane pracodawca ma raportować w prodedurze a-melding?

  • imię i nazwisko pracownika

  • numer personalny

  • kod statystyczny zawodu wykonywanego

  • okres zatrudnienia

  • składniki wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzenia

  • ilość godzin przepracowanych w danym miesiącu

Czy a-melding Norwegia będzie ułatwieniem dla zagranicznego pracodawcy realizującego kontrakty w Norwegii? Z jednej strony tak, bo w miejsce kilku formularzy (RF-1015, RF-1037, RF-1025, NAV 25-01.11, RA-0500) będzie tylko jeden formularz. Z drugiej strony reforma powoduje, że pracodawcy są zmuszeni do raportowania dodatkowych informacji, np. danych statystycznych do Centralnego Biura Statystycznego, które były jak dotąd nie były obowiązkowe.

Reforma a-ordningen zmusza wszystkich pracodawców do zakończenia raportowania w formie papierowej. Od 2015 roku a-melding funkcjonuje poza nielicznymi wyjątkami w formie elektronicznej. Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to konieczność przerzucenia się na raportowanie elektroniczne przez Altinn, lub za pośrednictwem wybranych platform księgowych.

Czy za brak raportu a-melding mogą grozić finansowe konsekwencje? Tak, norweski urząd skarbowy wydaje decyzje o karach finansowych, który wysokość jest dotkliwa dla opieszałego pracodawcy. Bez wątpienia a-melding jest największym ułatwieniem dla norweskiej biurokracji…

Więcej informacji związanych z przepisami norweskimi znajdziesz w dziale AKTUALNOŚCI.
Rynek Nordycki prowadzi szkolenia poświęcone obsłudze Altinn, raportowaniu zgodnie z nowymi przepisami, naliczaniu wynagrodzeń zgodnie z norweskimi przepisami. Szkolimy zarówno personel księgowy i kadrowy. Więcej na stronie SZKOLENIA. Zapraszamy do współpracy!

Udostępnij