RF-1199 w Norwegii. Rejestracja kontraktu i pracowników firmy zagranicznej w Norwegii.

Każdy podwykonawca zagraniczny wykonujący zlecenie w Norwegii ma obowiązek przesłania do norweskiego urzędu skarbowego Skatteetaten raport na temat zlecenia. Jakie informacje należy zamieścić w druku RF-1199? Do kiedy musimy wysłać formularz RF-1199?

Norweski urząd skarbowy kontroluje przepływ pracowników zagranicznych oraz import usług na teren Norwegii przez obowiązkowe raportowanie informacji o zleceniach wykonywanych w Norwegii. Temu obowiązkowi podlegają wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa, których pracownicy wykonują pracę w ramach zlecenia. Również zleceniodawca jest zobligowany do wypełnienia formularza RF-1199 i przesłania go na adres urzędu skarbowego Skatteetaten. Formularz można raportować online lub w formie papierowej. Raportowanie online jest dostępne dla przedsiębiorstw, które uzyskały norweski numer organizacyjny i mają dostęp do platformy altinn.no.

formularz RF-1199
Wszystkie zlecenia o wartości powyżej
20 000 koron norweskich podlegają raportowaniu na drukach RF-1199. 

Warto złożyć informacje jeszcze przed rozpoczęciem zlecenia, jednak termin na wysłanie druku upływa po 14 dniach od rozpoczęcia prac. Wśród informacji, które umieszczamy na formularzu są m.in. wartość kontraktu przeliczona na norweskie korony, datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia.

Przeczytaj również:

Urząd skarbowy Skatteetaten wymaga, aby załączyć kopię kontraktu do formularza. W przypadku zmian w kontrakcie, przedłużeniu terminu zakończenia prac czy zmianie wartości zlecenia, można wysłać korektę w terminie 14 dni od zmiany warunków zlecenia. Dokumenty, które załączamy do formularza (kontrakt, aneks) mają być w języku norweskim lub angielskim.

Druk RF-1199 jest dostępny na stronie internetowej skatteetaten

Zalecamy aby wysyłać druk RF-1199 najszybciej, jak to jest możliwe. Jest to istotne dla całego procesu obsługi kontraktu. Zagraniczni podwykonawcy mają również obowiązek uzyskać norweski numer organizacyjny i informować urząd skarbowy o pracownikach oddelegowanych na zlecenie. Te informacje raportujemy na druku RF-1198, który jest powiązany z formularzem RF-1199. Reasumując, druk 1199 jest tylko elementem procesu legalizacji zlecenia w Norwegii.

Więcej informacji na temat procedur rejestracyjnych w Norwegii znajdziecie Państwo na stronie USŁUGI

Udostępnij