Czy Finlandia ma Euro?

Czy Finlandia ma Euro? Tak, jako jedyny kraj nordycki Finlandia przystąpiła do strefy Euro w 2002 roku.