Czy Norwegia jest w UE?

Czy Norwegia jest w UE? Wiele osób uważa, że tak. Faktem jest, że mimo 2 referendów, Norwegia nadal nie jest członkiem Unii Europejskiej. Ale mimo to, między Norwegią, a państwami UE istnieje bardzo ścisła więź gospodarcza.

Photo by Herbert Grambihler on Unsplash

Norwegowie dwukrotnie głosowali w referendum na temat członkostwa w Unii Europejskiej. W obu przypadkach wynik głosowania był niekorzystny dla zwolenników integracji w ramach UE. W roku 1972 odrzucono członkostwo w EWG, poprzedniku UE. Drugie głosowanie odbyło się w roku 1994, kiedy to 52,2% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za samodzielnością. Więcej o szczegółach referendum z 1994 TUTAJ

W referendum akcesyjnym w roku 1994 brały również udział Szwecja, Finlandia i Austria. Jednak tylko Norwegia sprzeciwiła się integracji europejskiej. Najbardziej eurosceptycznymi rejonami jest północ Norwegii. Natomiast Oslo i województwa ościenne są pozytywnie nastawione do integracji europejskiej. Warto podkreślić, że obecnie poziom eurosceptycyzmu w Norwegii jest znacznie wyższy niż 25 lat temu i wynosi ponad 70%. To oznacza w praktyce, że debata o członkostwie w UE jest nieaktualna.

Brak członkostwa w UE nie oznacza jednak, że Norwegia współpracuje z krajami UE. Pamiętajmy, że Norwegia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc jest objęta układem o wolnym handlu. Strefa Schengen obejmuje również Norwegię już od 2001 roku. Może dlatego niektórzy z nas zadają sobie to pytanie: czy Norwegia jest w UE?

Członkostwo w EOG oznacza, że Norwegia jest zobowiązana do przestrzega przepisów Unijnych. W praktyce większość unijnych dyrektyw jest akceptowana przez norweski Storting bez jakichkolwiek poprawek.

Wśród przyczyn przegranych referendów wskazuje się kwestie gospodarcze i finansowe. Norwegia, jako jeden z najbogatszych krajów świata zawsze byłaby płatnikiem brutto do unijnego budżetu. To oznacza, że wpłaty do budżetu są wyższe niż świadczenia otrzymywane w ramach członkostwa w UE. Chęć ochrony dostępu do zasobów wodnych była też istotnym argumentem, aby głosować na NIE.

Moim zdaniem duży wpływ na wynik referendów miały również doświadczenia historyczne. Przez stulecia Norwegia była w unii z Królestwem Danii, a w XIX wieku z Królestwem Szwecji. W obu przypadkach Norwegowie byli na marginesie, a kultura i język norweski należały do tzw. drugiej kategorii. Współczesna niepodległość Norwegii rozpoczęła się w 1905 roku, więc nie wiele wcześniej niż nasze odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Dlatego właśnie idea unii na negatywny oddźwięk wśród norweskiego społeczeństwa.

Więcej informacji o Norwegii i krajach nordyckich znajdziesz w naszych AKTUALNOŚCIACH

Udostępnij