D-nummer w Norwegii.

D-nummer to norweski PESEL. Każda osoba przebywająca tymczasowo w Norwegii musi się zgłosić po d-nummer do najbliższego urzędu skarbowego. Ten obowiązek dotyczy również pracowników polskich firm wykonujących prace podwykonawcze w Norwegii.

Co do jest d-nummer?

To tymczasowy numer personalny przydzielany obcokrajowcom przebywającym w Norwegii w okresie do 6-miesięcy. D-nummer składa się z 11 cyfr, z czego pierwsze 6 cyfr odpowiadają naszej dacie urodzenia z wyjątkiem pierwszej cyfry, która powiększona jest o 4. To odróżnia d-nummer od fødselsnummer.

Jak uzyskać d-nummer?

D-nummer Norwegia
d-nummer

Należy się zgłosić do lokalnego urzędu skarbowego najbliżej miejsca czasowego zamieszkania. Wizyty w urzędach w Norwegii są umawiane online. Umawiając wizytę warto zrobić to z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby znaleźć wolny termin. Na wizytę przychodzimy z dokumentem tożsamości i umową na prace w Norwegii po angielsku lub norwesku. Dostarczając te dokumenty otrzymamy również kartę podatkową SKATTEKORT. Karta podatkowa może być przydatna w przypadku dłuższego okresu trwania zlecenia i opodatkowania dochodu pracownika w Norwegii, bądź umowy norweskiej z pracodawcą. W większości przypadków polscy podwykonawcy delegują pracowników na zlecenia w Norwegii i SKATTEKORT nie jest potrzebna.

Warto wiedzieć – Delegowanie pracowników do Norwegii

Dlaczego osoby pracujące na krótkich zleceniach w ramach zleceń podwykonawczych muszą mieć norweski numer personalny?

Wszelkie zlecenia wykonywane przez zagranicznych podwykonawców są ewidencjonowane w norweskim urzędzie skarbowym. Wraz z kontraktem pracodawcy zagraniczni muszą zgłosić pracowników obecnych na zleceniu. Posiadanie norweskiego numeru personalnego jest konieczne, zwłaszcza w przypadku prac budowlanych.

Zachęcamy do współpracy przy realizacji kontraktów w Norwegii. Organizujemy kompletną obsługę dla polskich firm prowadzących zlecenia podwykonawcze w Norwegii. Więcej informacji na stronie USŁUGI

Udostępnij

Share on facebook
Share on print
Share on email