Delegowanie pracowników do Skandynawii. Webinarium #Solidarni z Ukrainą.

Delegowanie pracowników do Skandynawii to temat równie atrakcyjny co skomplikowany. W dniu 8 kwietnia 2022 na zaproszenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zrealizowaliśmy webinarium dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego. Podczas webinarium #Solidarni z Ukrainą – nowe możliwości współpracy na rynkach skandynawskich zaprezentowaliśmy problematykę delegowania do Skandynawii.

Wojna na Ukrainie zamroziła kontakty gospodarcze z Rosją i Białorusią. Z powodu działań wojennych na Ukrainie mamy do czynienia z napływem ukraińskich uchodźców do Polski. W obecnej sytuacji politycznej, wiele przedsiębiorstw, z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego poszukuje nowych odbiorców, kontaktów i rynków docelowych. Jednym z kierunków są Finlandia, Szwecja i Norwegia. Wejście na rynki krajów skandynawskich to szansa. Jednak delegowanie pracowników do Skandynawii dla firm oferujących swoje usługi jest obostrzone coraz większą liczbą formalności. Z tego względu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała webinarium adresowane do przedsiębiorców z Podlasia, którzy biorą pod uwagę realizację zleceń na terenie krajów skandynawskich.

2 godzinne webinarium było w całości poświęciliśmy szczegółowym przepisom w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Delegowanie pracowników do Skandynawii i przepisy z tym związane są coraz bardziej rozbudowane. Dotyczy to w szczególności wykonywania prac budowlano-montażowych na terenie krajów skandynawskich. Zleceniodawcy wymagają dokładnego przestrzegania wszystkich przepisów. W przeciwnym wypadku grożą dotkliwe kary i uciążliwe kontrole na placu budowy.

Duże znaczenie dla realizacji prac budowlano-montażowych w Norwegii ma wystawienie kart identyfikacyjnych na budowy. Dowiedz się więcej o kartach HMS w Norwegii

Delegowanie pracowników do Skandynawii. Referencje PFRR

Delegowanie pracowników do Skandynawii to zagadnienie istotne dla firm działających w innych branżach. Dlatego warto pozyskać niezbędną wiedzę na ten temat zanim pracownicy pojawią się na miejscu zlecenia. W naszym wieloletnim doświadczeniu stykaliśmy się z sytuacjami, w których zaniedbanie procedur kończyło się powrotem pracowników do Polski i zerwaniem kontraktu. Wracając do webinarium, cieszyło się ono dużym zainteresowaniem podlaskich przedsiębiorców. Uczestnicy wystawili również wysokie noty w ankietach podsumowujących webinarium. Bardzo dziękujemy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego za kolejne zaproszenie.

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji związanych z delegowaniem pracowników do Norwegii, Szwecji czy Finlandii, skontaktuj się z nami: biuro@ryneknordycki.pl

Udostępnij