Płaca minimalna w Danii

Płaca minimalna w Danii jest tematem dyskusji osób pracujących w Skandynawii. Czy w Danii obowiązują powszechne stawki minimalne? A jeśli nie, to jak ustalić minimalne wynagrodzenie?

Płaca minimalna w Danii wywołuje wiele pytań Polaków planujących tam rozpocząć pracę. Można znaleźć informacje na temat stawki minimalne w wysokości 108 dkk na godzinę. Czy to prawda? Nie do końca, ponieważ nie ma powszechnej stawki minimalnej w Danii. W wyniku negocjacji między organizacjami branżowymi a związkami zawodowymi jest ustalane minimalne wynagrodzenie na okres od 2 do 4 lat. Co ciekawe, w układach zbiorowych jest już obliczony wzrost wynagrodzenia z każdym następnym rokiem. Na przykład minimalne wynagrodzenie godzinowe w budownictwie wynosiło 128,65 koron duńskich w roku 2020.

Więcej infomracji o stawkach minimalnych w Skandynawii:
Jakie jest wynagrodzenie minimalne w Norwegii i Finlandii?

Stawki godzinowe, dodatki oraz nadgodziny są regulowane na mocy układów zbiorowych w poszczególnych branżach. Są one respektowane przez pracodawców jako stawki obowiązujące. W układach zbiorowych jest wiele szczegółowych zapisów związanych ze specyfiką danej grupy zawodowej.

Płaca minimalna w Danii w budownictwie w 2022 roku (obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.) wynosi 133,65 koron duńskich. W stosunku do 2021 roku wrosła o 2,5 korony.

  • Czy płaca minimalna w Danii jest atrakcyjna dla Polaków? 133 koron duńskich jest obecnie warte około 90 złotych. Pamiętajmy o tym, że to jest absolutne minimum jakie może wypłacać pracodawca i w rzeczywistości pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie. Według Duńskiego Urzędu Statystycznego, przeciętny Duńczyk zarabia miesięcznie prawie 43 500 koron duńskich przed opodatkowaniem. Jeśli odejmiemy 35% przeciętnej wysokości zaliczki na podatek, w kieszeni zostanie około 28 tysięcy koron duńskich.

Poziom bezrobocia w Danii jest na niskim poziomie. Obecnie (rok 2022) kształtuje się w okolicy 5,5%. Mimo wzrostu bezrobocia w ostatnich 3 latach, istnieje nadal zapotrzebowanie na pracowników Europy Centralnej. Polacy na ogół cieszą się dobrą renomą i są doceniani przez duńskich pracodawców.

Udostępnij