Ulga abolicyjna Norwegia. Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania w 2022 roku?

Ulga Abolicyjna Norwegia to obecnie gorący temat. Tysiące Polaków pracujących w Norwegii muszą podjąć decyzje, która będzie mieć skutki finansowe. Czy można nadal pracować w Norwegii i uniknąć podwójnego opodatkowania? Ile będzie trzeba dopłacić podatku podczas zeznania rocznego?

Interesujące tematy:

Ulga Abolicyjna Norwegia nie będzie obowiązywać od 2022 roku. Dotychczasowa ulga dotyczyła polskich obywateli, którzy są rezydentami podatkowymi w Polsce i pracują za granicą w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Norwegia i Polska podpisały w 2009 roku aktualną konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku fizycznym została uchwalona przez Sejm 29.11.2021, a następnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Skutki nowelizacji są niekorzystne finansowo dla polskich podatników. Czy oznaczają one faktyczne podwójne opodatkowanie? Nie zawsze i nie do końca.

Ulga abolicyjna Norwegia i jej likwidacja w 2021 roku. Bilans zysków i strat.

Dotychczasowy sposób rozliczania się z urzędem skarbowym nie zmieni się. Zaliczki na podatek dochodowy będą odprowadzane jak dotychczas, osobno za dochód osiągnięty w Polsce i odpowiednio w Norwegii. Jednocześnie obowiązkiem podatników jest wykazanie dochodów osiągniętych w Norwegii przy okazji rozliczenia w Polsce. Praktyczne skutki zlikwidowania ulgi abolicyjnej będą oznaczać zapłacenie różnicy między podatkiem zapłaconym za granicą, a podatkiem, który zapłaciłbyś od tego samego (zagranicznego) dochodu w Polsce. Będzie to oznaczać dopłacenie różnicy między 32% drugiego progu w Polsce a podatkiem norweskim, który przeważnie nie przekracza 25%. Jeśli już obecnie płacisz podatek w Polsce na poziomie 32%, to raczej nie będziesz musiał dopłacać z powodu dochodów osiągniętych w Norwegii.

Jakie mogę być realne skutki likwidacji ulgi abolicyjnej dla polskiego budżetu?

Na likwidacji ulgi abolicyjnej chce skorzystać skarb państwa. Celem pośrednim jest nakłonienie Polaków do powrotu do ojczyzny. Natomiast cel bezpośredni to większe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy rzeczywiście na niej skorzysta? Jeśli część podatników zdecyduje się na definitywną przeprowadzę do Norwegii, zamierzony cel nie będzie osiągnięty.

Z drugiej strony, dochody Polaków pracujących w Norwegii są w większości transferowane do polskich rodzin i wydawane w Polsce. Są to miliony koron norweskich rocznie. Co, jeśli wielkość transferów się zmniejszy? Skutek likwidacji ulgi abolicyjnej może okazać się odwrotny do zamierzonego. Niewykluczone, że ostatecznym, niezamierzonym beneficjentem zmian w przepisach może być norweski skarb państwa.

Co daje certyfikat rezydencji podatkowej?

Jeśli pracujesz w większości w Norwegii i nie chcesz definitywnie odciąć się od problemów związanych ze sprawami podatkowymi w Polsce, jest na to rozwiązanie. Wystarczy jeśli wyślesz wniosek do Skatteetaten o certyfikację rezydencji podatkowej w Norwegii. Certyfikat rezydencji podatkowej ma istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedniego kraju opodatkowania. Polskie urzędy skarbowe respektują certyfikaty wydane przez norweskiego odpowiednika.

Czy jest inne rozwiązanie pozwalające na pracę w Polsce i Norwegii bez dodatkowego opodatkowania? Skontaktuj się z nami znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Udostępnij