Norwegia skattekort na rok 2022: Elektroniczne karty podatkowe dla każdego już od 2014 roku.

Norwegia skattekort. Papierowe karty podatkowe odeszły do historii w 2014 roku. Elektroniczne karty podatkowe na 2022 rok (elektronisk skattekort) można zamawiać bezpośrednio przez altinn lub podczas wizyty w urzędzie skarbowym. Te zasady obowiązują wszystkich zatrudnionych w Norwegii, również obcokrajowców i zagraniczne przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników na zleceniach w Norwegii.

Norwegia skattekort. Wszyscy pracodawcy zatrudniający w Norwegii pracowników, w tym polskie przedsiębiorstwa wykonujące kontrakty na norweskim szelfie kontynentalnym bądź na terenie Norwegii, są zobowiązane do zamówienia elektronicznych kart podatkowych dla swoich pracowników na rok 2022.

Jak uzyskać Norwegia skattekort na 2022 rok?

Istnieje kilka formularzy, które służą wygenerowaniu skattekort na kolejny rok kalendarzowy. Wybranie odpowiedniego formularza zależy od rodzaju zatrudnienia pracownika i statusu pracodawcy. Pracodawca może w imieniu pracownika wnioskować o wydanie skattekort na nowy rok kalendarzowy. Aby skutecznie złożyć wniosek, musimy mieć dostęp do Altinn.no. Ważne jest, aby pracownik miał już nadany d-nummer. Skattekort można również zamówić podczas osobistej wizyty w norweskim urzędzie skarbowym.

Powiązane tematy:

Pracownicy pracujący w Norwegii otrzymają informację o karcie podatkowej na rok 2022. Dla osób, które są zarejestrowane w Altinn, informacja będzie w skrzynce z wiadomościami przychodzącymi. Pracownicy nie muszą przekazywać informacji zawartych w skattekort pracodawcy, ponieważ pracodawca uzyskał je elektronicznie. Po 16 grudnia będzie można wnioskować o zmianę karty podatkowej. Informacje o zmienionej karcie pracodawca uzyska automatycznie przez Altinn.

Rynek Nordycki zajmuje się doradztwem w kwestii prawidłowego stosowania norweskiego systemu wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach wykonujących kontrakty w Norwegii.

Świadczymy następujące usługi outsourcingowe dla polskich przedsiębiorstw realizujących kontrakty w Norwegii: raportowanie a-melding, rejestracja i składanie zeznań VAT w Norwegii, rejestracja kontraktów i pracowników oraz inne czynności związane z obsługą firmy NUF w Altinn. Przeprowadzamy szkolenia dla działów księgowych i kadrowych w zakresie norweskich przepisów podatkowych i płacowych, prawidłowego wypełniania formularzy. Kontaktujemy się w imieniu naszych klientów z norweskim urzędem skarbowym dla firm zagranicznych. Więcej na stronie USŁUGI

Udostępnij