Norwegia skattekort: Elektroniczne karty podatkowe dla każdego już od 2014 roku.

Norwegia skattekort. Papierowe karty podatkowe odchodzą do historii. Od 2014 roku elektroniczne karty podatkowe (elektronisk skattekort) będą obowiązywać wszystkich zatrudnionych w Norwegii, również obcokrajowców i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Norwegia skattekort. Wszyscy pracodawcy zatrudniający w Norwegii pracowników, w tym polskie przedsiębiorstwa wykonujące kontrakty na norweskim szelfie kontynentalnym bądź na terenie Norwegii, są zobowiązane do zamówienia elektronicznych kart podatkowych dla swoich pracowników na rok 2014 w Skatteetaten do dnia 16.12.2013. Dotychczas norweski urząd skarbowy przysyłał karty podatkowe na adres pracodawcy. Po przeprowadzonych próbach w 2013 roku, administracja skarbowa zdecydowała o ujednoliceniu reguł dla wszystkich podatników, również zagranicznych.

Jak uzyskać Norwegia skattekort?

Aby uzyskać elektroniczne karty podatkowe pracowników należy posiadać dostęp do altinn.no i wypełnić formularz RF-1307 wprowadzając numery personalne/ D-numery poszczególnych osób. W razie zmiany karty podatkowej przez pracownika, skatteetaten przekaże informacje pracodawcy na adres e-mail wskazany w Altinn.

Również pracodawca może w imieniu pracownika wnioskować o wydanie skattekort na nowy rok kalendarzowy. Aby skutecznie złożyć wniosek, musimy mieć dostęp do Altinn.no i wypełnić formularz RF-1355. Ważne, aby pracownik miał już nadany d-nummer.

Powiązane tematy:

Pracownicy pracujący w Norwegii otrzymają informację o karcie podatkowej na rok 2021. Dla osób, które są zarejestrowane w Altinn, informacja będzie w skrzynce z wiadomościami przychodzącymi. Pracownicy nie muszą przekazywać informacji zawartych w skattekort pracodawcy, ponieważ pracodawca uzyskał je elektronicznie. Po 16 grudnia będzie można wnioskować o zmianę karty podatkowej. Informacje o zmienionej karcie pracodawca uzyska automatycznie przez Altinn.

Rynek Nordycki zajmuje się doradztwem w kwestii prawidłowego stosowania norweskiego systemu wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach wykonujących kontrakty w Norwegii.

Świadczymy następujące usługi outsourcingowe: naliczanie pensji i zaliczek na podatek dochodowy, naliczanie terminoppgave, rozliczenia roczne, obsługa firmy w Altinn. Przeprowadzamy szkolenia dla działów księgowych i kadrowych w zakresie norweskich przepisów podatkowych i płacowych, prawidłowego wypełniania formularzy. Kontaktujemy się w imieniu naszych klientów z norweskim urzędem skarbowym dla firm zagranicznych. Więcej na stronie USŁUGI

Udostępnij

Share on facebook
Share on print
Share on email