F-skatt w Szwecji dla polskich firm. Podwykonawstwo dla zagranicznej firmy bez siedziby w Szwecji. Kto odprowadza podatek źródłowy?

F-skatt w Szwecji. Wiele polskich firm boryka się z problemami związanymi z podatkiem źródłowym w Szwecji. Szwedzki urząd skarbowy Skatteverket dokonuje wykładni interpretacyjnej w sprawie podwykonawstwa czy wynajmu pracowników. Na tej podstawie urząd decyduje czy firmy zagraniczne mają potrącać podatek źródłowy.

F-skatt w Szwecji to 30% wartości faktury zagranicznego podwykonawcy. Szwedzki fiskus dba o jak najmniejszy odpływ danin w związku z realizacją zleceń przez zagraniczne podmioty na terenie Szwecji. Z reguły zagraniczne firmy powinny odprowadzać F-skatt w Szwecji. Zamawiający nie musi go jednak potrącać, gdy zleceniobiorca posiada rejestrację F-skatt. Jak wyglądają obowiązki fiskalne w sytuacji, gdy polska firma realizuje kontrakt dla podmiotu bez siedziby w Szwecji?

Chcąc uniknąć potrąceń podatku źródłowego (preliminary tax), zagraniczni podwykonawcy muszą się zarejestrować na F-skatt w Szwecji. Taka rejestracja poświadcza siedzibę firmy za granicą oraz brak zaległości fiskalnych. Zdarza się jednak, że prace na terenie Szwecji są wykonywane na zlecenie firm nie prowadzących tam działalności. W takim wypadku możemy w tej sytuacji ubiegać się zwolnienie z podatku bez konieczności rejestracji F-skatt.

Niektóre zlecenia mają charakter tymczasowy i nie powodują powstania zakładu na terenie Szwecji. W tym przypadku mamy prawo wystąpić do Skatteverket o „preliminary tax adjustment”. Po rozpatrzeniu przez urząd skarbowy dokument ten poświadcza, że zleceniodawca nie ma obowiązku potrącania 30% daniny z naszych należności.

Urzad skarbowy nie pobierze od nas F-skatt również w sytuacji, gdy nasz zleceniodawca bez siedziby Szwecji złoży wniosek o „exemption from the obligation to deduct preliminary tax”. Jego otrzymanie oznacza zgodę na pominięcie obciążeń przy rozliczaniu faktur za pracę firmy zagranicznej w Szwecji.

Pamiętajmy, że w wypadku kontraktów realizowanych w Szwecji dla podmiotów tam zarejestrowanych, jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o F-tax. Przygotowując się do prac na terenie Szwecji, bardzo istotne jest również rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z podwykonawstwem czy też z wynajmem pracowników. Druga sytuacja narzuca na przedsiębiorców obowiązki związane z odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy pracowników, nawet jeśli działalność nie stanowi o posiadaniu zakładu w Szwecji. Generalnie warto zająć się tematem F-skatt w Szwecji na długo przed rozpoczęciem zlecenia.

Autor: Waldemar Ślefarski

Więcej informacji o naszych usługach TUTAJ

Udostępnij