Konferencja online Otwarci na Skandynawię 9.11.2021 z naszym udziałem

Tegoroczna edycja konferencji Otwarci na Skandynawię odbyła się z naszym udziałem. Z racji zagrożeń związanych z pandemią COVID, organizatorzy zdecydowali się tym razem na formułę online.

Otwarci na Skandynawię to wieloletnia inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tegoroczne wydarzenie było już dziewiątym z kolei. Celem tej inicjatywy jest zacieśnienie kontaktów między przedsiębiorcami z Warmii i Mazur, a potencjalnymi kontrahentami i inwestorami z Finlandii, Szwecji i Danii.

W ramach tegorocznej konferencji mieliśmy okazję do zaprezentowania możliwości eksportowych dla przedstawicieli inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur. Waldemar Ślefarski wygłosił prelekcję poświęconą rynkowi fińskiego, natomiast Maciej Snarski omówił bliżej perspektywy współpracy z rynkiem szwedzkim. Obie prelekcje były uzupełnione o przykłady związane z konkretnymi branżami kluczowymi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przy okazji pokazaliśmy jak najlepiej poznać rynek, w jaki sposób zdobywać wiedzę o potencjalnych kontrahentach czy konkurentach. Różnice kulturowe i specyfika lokalna krajów skandynawskich wymaga adaptacji produktu do docelowego odbiorcy.

Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obecnie 3 obszary: drewno i meblarstwo, ekonomia wody oraz żywność wysokiej jakości. Są to specjalizacje komplementarne z gospodarką krajów skandynawskich. Dlatego warto rozważać współpracę z partnerami skandynawskimi jako kooperację i uzupełnienie ich oferty, a nie jako konfrontację i konkurencję. Warto zadbać o certyfikację procesu produkcyjnego, w szczególności o krajowe certyfikaty. Dotyczy to na przykład produkcji żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany specjalistyczną prelekcją, opracowaniem na temat specyficznej branży w krajach skandynawskich, skontaktuj się z nami. Oferujemy specjalistyczne usługi szkoleniowe, prelekcje uzupełnione o szczegółową dokumentację związaną z docelowym sektorem, z którym można nawiązać współpracę.

Udostępnij