Rozliczenie norweskiego VAT. Czy VAT od dokumentów zakupu wystawionych przez norweskich dostawców można rozliczyć w Polsce?

Rozliczenie norweskiego VAT jest istotne dla firm realizujących kontrakty na terenie Norwegii. Niestety nie wszystkie z nich są świadome tego, że norweskiego VAT nie można ująć jako koszt w Polsce. Jak zatem wygląda sytuacja z podatkiem od wartości dodanej w Norwegii?

Rozliczenie norweskiego VAT jest ściśle powiązane z pracami eksportowymi w Norwegii. Wykonywanie prac podwykonawczych oraz delegowanie lub oddelegowanie pracowników do Norwegii rodzi wiele konsekwencji dla polskich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest przestrzeganie norweskich przepisów VAT. Co zatem należy uczynić, aby norweski VAT był naliczany i odprowadzany prawidłowo?

Podatek VAT w Norwegii

Zgodnie z obowiązującym w Norwegii prawem podatkowym w związku z wykonywanymi tam usługami, polski podwykonawca jest zobowiązany zarejestrować się jako podatnik podatku Merverdiavigift. Podatek Merverdiavgift jest odpowiednikiem polskiego VAT. W konsekwencji, usługi świadczone przez polskie firmy w Norwegii podlegają podatkowi MVA z zastosowaniem stawki podatku 25%, lub niższych stawek zgodnie z norweską ustawą w VAT. W rezultacie należy wystawić za świadczone w Norwegii usługi faktury na kwotę netto powiększoną o podatek MVA. Następnie wykazany na fakturze podatek MVA odprowadzamy do norweskiego organu podatkowego.

Rozliczenie norweskiego VAT. Photo by Herbert Grambihler on Unsplash

Niektóre polskie firmy mylnie interpretują sposób odliczania norweskiego podatku VAT i doliczają go do kosztów uzyskania przychodu w Polsce. Jest to działanie nieprawidłowe, co znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z marca 2021. Rozliczenie norweskiego VAT powinniśmy wykonywać wyłącznie w ramach obowiązujących w Norwegii przepisów. Mówiąc w skrócie, nie możemy mieszać norweskiego i polskiego VAT, a tym bardziej nie możemy traktować norweskiego VAT jako kosztu uzyskania przychodu.

Rozliczenie norweskiego VAT wykonujemy 6 razy w roku w 2-miesięcznych terminach. Przykładowa data rozliczenia i odprowadzenia norweskiego podatku VAT w ramach terminu pierwszego (styczeń i luty) przypada na dzień 10 kwietnia. To oznacza, że dostajemy prawie półtora miesiąca od norweskiego urzędu skarbowego na rozliczenie każdego terminu VAT.

Czy zagraniczne firmy nadal muszą mieć norweskiego reprezentanta do rozliczania podatku VAT w Norwegii? Dowiedz się więcej

Jeśli planujesz lub realizujesz usługi eksportowe w Norwegii, zadbaj z wyprzedzeniem o wszelkie formalności z tym związane. Najlepiej, aby już na 2-3 miesiące przed rozpoczęciem prac rozpocząć cały proces. Oferujemy wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat wszelkich obowiązków, jakie należy spełniać aby wykonywać usługi w Norwegii. Doradzamy i szkolimy również w zakresie rozliczenie norweskiego VAT. Skontaktuj się z nami już dziś.

Udostępnij