Kraje skandynawskie – czy można przekonać urząd skarbowy do naszych racji w kwestii opodatkowania?

Skandynawskie urzędy skarbowe nie są straszne. Jeśli Twoja firma otrzymała decyzję, z którą się nie zgadzasz, nie bój się. Otwarty dialog z urzędem skarbowym jest najlepszą drogą do rozwiązania problemu.

Przepisy regulujące kwestie opodatkowania przedsiębiorstw zagranicznych w krajach skandynawskich są ściśle opisane w konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Danią, Finlandią, Szwecją i Norwegią. Konwencje te są do siebie bardzo zbliżone, jednak artykuł 5 poświęcony definicji zakładu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi. Artykuł den ma zróżnicowane brzmienie w każdej z konwencji i jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji co do właściwości opodatkowania.

W przypadku niekorzystnej dla naszej firmy decyzji w kwestii opodatkowania w jednym z krajów skandynawskich, polecamy prowadzić dialog z administracją skarbową w sposób otwarty. W odróżnieniu do metod postępowania polskiej administracji skarbowej, skandynawskie służby potraktują nas jak równorzędnego partnera. Jeśli mamy dokumentację i ważne informacje, które mogą wpłynąć na zmianę niekorzystnej dla nas decyzji, trzeba w sposób klarowny przedstawić nasze argumenty w formie listownej, czy podczas umówionego spotkania.

W ponad trzyletniej działalności Rynku Nordyckiego, kilkukrotnie reprezentowaliśmy naszych polskich klientów wobec skandynawskich urzędów skarbowych. W każdym przypadku argumenty przedstawiane przez nas w imieniu klientów były uwzględniane. Co więcej, urzędy skarbowe w krajach skandynawskich potrafią zmienić swoją decyzję jeszcze podczas postępowania wstępnego. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w postępowaniach, w których skandynawscy urzędnicy uznawali argumenty polskiej strony i zamykali postępowanie werdyktem korzystnym dla naszych klientów. Warto więc wykazać inicjatywę, a szanse na pozytywną decyzję będą zdecydowanie większe.

RYNEK NORDYCKI reprezentuje polskie firmy wobec administracji skarbowej i innych instytucji państwowych w krajach skandynawskich. Ma życzenie naszych klientów prowadzimy sprawy związane m. in. z decyzjami o opodatkowaniu w krajach skandynawskich, odprowadzenia VAT-u w Norwegii, zaliczek na podatek dochodowy, składek pracodawcy i innych. W porozumieniu z polskimi klientami prowadzimy skuteczny dialog ze skandynawskimi służbami skarbowymi

Udostępnij