Spotkanie informacyjne dla eksporterów z Województwa Podkarpackiego p.t. Rynki skandynawskie – szanse rozwoju dla polskich eksporterów.

Dnia 28.08.2015 na zaproszenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. poprowadziliśmy spotkanie informacyjne zaadresowane do przedsiębiorców z województwa Podkarpackiego. Tytuł spotkania „Rynki skandynawskie – szanse rozwoju dla polskich eksporterów”. Prelegentami byli Maciej Snarski i gościnnie Paweł Buczkowski z PMB Consulting.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony podkarpackich przedsiębiorców, czego rezultatem była liczna, bo niemal 50 osobowa grupa słuchaczy. Tematami spotkania były między innymi formalne aspekty prowadzenia działalności eksportowej, dobre praktyki na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw oraz etykieta biznesowa obowiązująca w krajach skandynawskich.

Rynek Nordycki, to firma doradcza. Organizujemy specjalistyczne szkolenia, prelekcje i prezentacje dla przedsiębiorstw, organizacji branżowych i instytucji samorządu terytorialnego poświęcone krajom skandynawskim i Finlandii. Opracowujemy również profilowane bazy danych potencjalnych odbiorców z kraców skandynawskich.

Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorstw i instytucji samorządu terytorialnego zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami i organizacjami ze Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii. Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.

Zapraszamy do współpracy!

Udostępnij