Szwecja wprowadza nowe przepisy dotyczące rejestracji pracowników na budowach.

Wraz z początkiem roku szwedzki urząd skarbowy Skatteverket wprowadził nowe przepisy dotyczące rejestracji personelu budowlanego.  Od 1 stycznia 2015 deweloperzy i główni wykonawcy, poza zgłoszeniem inwestycji w Skatteverket, muszą prowadzić elektroniczną ewidencję pracowników obecnych na placu budowy oraz przepracowanych przez nich godzin. Nowe regulacje mają ograniczyć czarny rynek i nieuczciwą konkurencję w branży budowlanej.

Obowiązek nie dotyczy osób prywatnych prowadzących lub zlecających prace na własne potrzeby oraz projektów o wartości poniżej 180 000 SEK.
Więcej informacji: www.skatteverket.se

Udostępnij