Kultura biznesu w Skandynawii, szkolenie dla Pilkington Poland

Szkolenie Kultura biznesu w Skandynawii. W dniu 26 stycznia 2016 przeprowadziliśmy kolejne szkolenie, tym razem na zlecenie firmy NSG Group – Pilkington Poland. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy działu handlowego, osoby z pionu produkcji i inni pracownicy, którzy na co dzień mają kontakt z klientami z krajów skandynawskich, szczególnie z Norwegii i Szwecji.

Czy kultura biznesu w Skandynawii różni się od polskiej kultury biznesu? Niewątpliwie tak. Mimo bliskości geograficznej, różnice kulturowe są całkiem spore i warto mieć tego świadomość. Ich źródłem jest doświadczenie historyczne, religia, tradycja, czy geografia. Nawet język polski i sposób prowadzenia rozmowy, czy formułowania zdań są źródłami różnic kulturowych.

Czy zastanawiałeś się jak pisać e-maile, albo w jaki sposób rozmawiać ze skandynawskim partnerem?

Celem szkolenia zorganizowanego dla Pilkington Polska było nabycie miękkich umiejętności, które pozwolą na postępowanie „po skandynawsku” na co dzień. Ponadto analizowaliśmy tzw. trudne przypadki i formę codziennych kontaktów ze przedstawicielami klientów. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z wiedzą prelegentów. Szkolenie trwało 6 godzin łącznie z przerwami na kawę i na krótki lunch.

Umiejętności porozumiewania się na tym samym poziomie są kluczowe. Ponadto dzięki zrozumieniu źródeł skandynawskiej kultury biznesu, unikniemy nieporozumień wynikających z różnic kulturowych. Niewątpliwie jest to niezwykle istotne dla owocnej współpracy z klientami z krajów skandynawskich. Przedsiębiorcy z Danii czy Szwecji zwracają na to dużą uwagę, nie mniejszą niż oferta, posiadane certyfikaty, kwalifikację kadry czy wyposażenie zakładu.

W obliczu coraz większej konkurencji wśród firm nakierowanych na rynki krajów skandynawskich, zrozumienie kultury biznesu naszych północnych sąsiadów może być kluczowe dla udanej współpracy. To długofalowa inwestycja dające korzyści.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej. Każde szkolenie przygotowujemy indywidualnie, na życzenie klientów opracowujemy również interesujące warsztaty i ćwiczenia.

Udostępnij