Szkolenia Skandynawia. Polacy i Skandynawowie, czy na pewno dobrze się znamy? Indywidualne programy szkoleń i warsztatów dla firm działających na rynku skandynawskim.

Szkolenia Skandynawia. Bliskość geograficzna Polski i krajów skandynawskich nie zawsze oznacza, że potrafimy się dobrze porozumiewać. Co zrobić, aby uniknąć nieporozumień w codziennej współpracy biznesowej?

Coraz intensywniejsza współpraca gospodarcza wymusza na polskich firmach dostosowywanie się do skandynawskich norm kulturowych biznesu i życia codziennego. Jedną z bardziej charakterystycznych różnic między Polską a krajami skandynawskimi jest sposób prowadzenia rozmowy. Polacy są bardziej emocjonalni podczas trudnych rozmów czy negocjacji. Skandynawowie wręcz przeciwnie, zawsze zachowują spokój niezależnie od temperatury rozmów. Podnoszenie głosy w krajach nordyckich jest uznawane za rodzaj przemocy, podczas gdy w Polsce jest społecznie dozwolone.

Jest to jeden z przykładów różnic między polskim a skandynawskim społeczeństwem. Spektrum różnic kulturowych jest bardzo szerokie. Czasem są to różnice oczywiste, jednak w niektórych przypadkach są wręcz zaskakujące. Korzystając z naszej wiedzy i wieloletniego doświadczeniem, opracowujemy indywidualne programy szkoleniowe oraz warsztaty dostosowane do potrzeb. Adresatami są polskie i globalne firmy, które intensywnie współpracują z partnerami ze Skandynawii. Kolejną grupą są firmy skandynawskie operujące na rynku polskim – inwestorzy i firmy outsourcingowe.

Zobacz też przykłady. Szkolenia Skandynawia:

Nasze Szkolenia Skandynawia poświęcone są lepszemu poznaniu partnerów i klientów z krajów nordyckich są zawsze opracowywane indywidualnie. Uwzględniamy specyfikę branżową i model współpracy z partnerem skandynawskim. Ponadto dla firm pracujących w grupach mieszanych polsko-skandynawskich przygotowujemy ćwiczenia, które pozwolą się lepiej poznać i zrozumieć.

Szczegółowy program szkolenia został dostosowany do indywidualnych potrzeb BP TECHEM SA. Na szczególną uwagę zasługują wysokie kompetencje wykładowców oraz ich doświadczenie z zakresu działalności biznesowej na rynku norweskim.

 W świecie globalnej konkurencji, lepsza znajomość specyfiki kultury partnera skandynawskiego i różnic z niej wynikających może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi nad konkurencją z innych krajów. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty warsztatów. Dzielimy się wiedzą. Więcej informacji na stronie SZKOLENIA

Udostępnij