Szwecja – czy wiesz o obowiązku zgłaszania delegowanych pracowników przez firmy zagraniczne?

Swobodny przepływ siły roboczej między krajami nordyckimi a resztą Europy jest coraz bardziej intensywny. Zagraniczni pracodawcy zostali zobligowani do rejestrowania swoich pracowników delegowanych do Szwecji online. Czy dzięki temu administracja szwedzka zapanuje nad przepływem pracowników i uzyska wiarygodne dane na temat przepływu zagranicznych pracowników? 

Z dniem 1 lipca 2013 wszyscy pracodawcy zagraniczni, którzy delegują swoich pracowników do Szwecji na okres dłuższy niż 5 dni muszą dokonywać rejestracji w szwedzkim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – odpowiednikowi polskiej Inspekcji Pracy (Arbetsmiljöverket). Regulacja ta jest zgodna z postanowieniami dyrektywy UE w sprawie delegowania pracowników. Rejestr jest dostępny online pod adresem http://posting.av.se/Default.aspx?lang=pl

Przypominamy, pracownik delegowany do Szwecji powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z szwedzkimi przepisami, podobnie ma być naliczany czas pracy i urlopu. Przepisy te dotyczą zarówno agencji pracy tymczasowej i firm produkcyjno- usługowych delegujących swoich pracowników do Szwecji.

Rynek Nordycki wspólpracuje z polskimi firmami eksportującymi swoje produkty i usługi do krajów skandynawskich i Finlandii. Pomagamy w znalezieniu kontrahentów, doradzamy jak stosować miejscowe przepisy, organizujemy misje handlowe.

Udostępnij