Baltexpo 2013 – hvordan utvikle et gjensidig fordelaktig norsk-polsk samarbeid

Nor-Shipping messen er Norges viktigste møteplass for verftsindustrien. I Polen er det Baltexpo messen som spiller en lignende rolle. Baltexpo organiseres, i likhet med Nor-Shipping, hvert annet år og er en god anledning til å vise fram at den polske verftsindustrien har nødvendige ferdigheter til å være en enda viktigere samarbeidspartner for norske bedrifter.

Den viktigste begivenheten på årets Baltexpo er et norsk-polsk forum for maritime industri. Representanter for den polske og norske verftsbransjen presenterte løsninger for LNG-drevne skip, felles samarbeid og innovativ forskning. Et annet tema som ble tatt opp på konferansen var samarbeid ved prosjektering og produksjon av offshore vindparker og offshore enheter.

Polske selskaper i verftsbransjen er en stadig viktigere leverandør til den norske offshore sektoren. Fartøy og installasjoner for offshore, mekaniske utstyr og stålkonstruksjoner som produseres av polske selskaper har tjent anerkjennelse av norske kunder. Høy kvalitet, pålitelig og presis levering samt oppfylling av de høye kravene som stilles av norske selskaper, har bidratt til at Polen ikke lenger anses som et „lavkostland”. Høy kompetanse av polske spesialister gjør at norske selskaper innen offshore industri åpner i økende grad kontorer i Polen. – Erfaring i den offshore industrien og industri kunnskap var nøkkelargumenter for åpning av en avdeling av ICD INDUSTRIES AS i Polen, sa Ottar Osen fra ICD Software AS. – Polakkene har lignende arbeidsetikk og arbeidskultur til nordmenn. Selv om ansettelseskostnader i Norge er 2,7 ganger høyere enn i Polen, var dette ikke det viktigste argumentet for åpning av en polsk avdeling – la han til.

Den polske avdelingen av ICD Industries er en av mange norske bedrifter som har flyttet en del av sin produksjon eller tjenester til Polen. Gdansk-området samler det største antallet av de norske initiativene. Ulstein har sitt prosjekteringskontor her i nesten 10 år. Ståle Kyllingstad har åpnet et polsk kontor av IKM GRUPPEN også i Gdansk. Disse initiativene viser at det polske arbeidsmarkedet er attraktivt for norske selskaper fra offshorebransjen. Nyutdannete fra Tekniske Universitetet i Gdansk (Politechnika Gdańska), Universitetet i Gdansk (Uniwersytet Gdański) og Maritime Universitetet i Gdynia (Akademia Morska) har nødvendige kompetanser for å kunne fylle ut ledige stillinger i norske selskaper. Tette flyforbindelser fra Gdansk til mange norske byer er et ekstra argument til å flytte hit for kostbart produksjon eller tjenester.

Norske bedrifter sliter med høye lønnskostnader og mangel på kompetent personell. Løsningen er å åpne en avdeling i utlandet. De ovenfor nevnte eksemplene viser at Gdansk er en god retning.

Rynek Nordycki er et rådgivningsselskap. Vi kobler sammen polsk og norsk næringsliv. Vi hjelper norske bedrifter med outsourcing av back office- , IT- og ingeniørtjenester i Polen; åpning av polske avdelinger og daglig administrasjon.

Udostępnij