Zarobki w Finlandii w sektorze budowlanym

Delegowanie do Finlandii w branży budowlanej. Wynagrodzenie dla pracowników sektora budowlanego delegowanych do Finlandii w kontekście najnowszych zmian w układzie zbiorowym branży budowlanej

Zarobki w Finlandii w branży budowlanej zmieniły się w maju 2023. Od tego momentu obowiązują nowe stawki dla pracowników budowlanych w Finlandii. Układ zbiorowy nakłada też na pracodawców zagranicznych obowiązek wypłaty takich samych dodatków jak firmy fińskie.

Nowy układ zbiorowy dla sektora budowlanego

Zarobki w Finlandii po zmianach w układzie zbiorowym. W maju w Finlandii weszły w życie nowe zapisy układu zbiorowego dla sektora budowlanego. Główne zmiany wynegocjowane przez federację związkową Rakennusliitto, dotyczą podwyżek minimalnego wynagrodzenia. Każda z 8 grup branżowych (np. infrastruktura, drogownictwo, prace malarskie, produkcja materiałów budowlanych i inne) ma osobne kategorie zaszeregowania, zależne od wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Od maja 2023 stawki dla pracowników ogólnobudowlanych wynoszą 11,71 EUR/godz dla osób nowo zatrudnionych. Natomiast stawka dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym wynosi 18,52 EUR/godz .

Określając płacę, należy pamiętać, że przypisując pracownika do niższych kategorii, należy uzasadnić decyzję, wykazując niski staż pracy. Każda z grup ma także zdefiniowany osobny zbiór dodatków. Przykładowe dodatki do wynagrodzenia:

  • praca w systemie akordowym,
  • praca wykonywana w trudnych warunkach atmosferycznych,
  • dodatek za używanie własnych narzędzi,
  • dodatek związany z utrzymaniem w czystości odzieży roboczej

Przeczytaj również: Delegowanie pracowników do Finlandii

Zarobki w Finlandii to nie tylko wypracowany czas pracy, ale również dodatki. W myśl zagwarantowania równej konkurencji, zagraniczne firmy delegujące pracowników do Finlandii muszą także wypłacać obowiązujący tam dodatek za święta publiczne (7,7%) oraz dodatek urlopowy (18,5%).

Zarobki w Finlandii, a dieta lub dodatek dzienny.

Kolejnym z obligatoryjnych składników wypłaty jest dieta lub dzienny dodatek na utrzymanie w wysokości 48 Euro. W jego wypadku, przepisy pozwalają na zmniejszenie tej kwoty o równowartość otrzymywanych przez pracownika świadczeń, choć zarówno ich rodzaj oraz koszty są także regulowane przepisami.

Odliczane nie mogą być wydatki poniesione na zakwaterowanie i transport delegowanych pracowników. Zgodnie z fińskim prawem pracy są one zapisane jako świadczenia obowiązkowe, które nie są częścią wynagrodzenia. W wypadku ustawowych odliczeń, należy pamiętać, że nie powinny one przekroczyć  wysokości 1/3 minimalnej stawki godzinowej.

W myśl przepisów, każde potrącenie i dodatek muszą być wyszczególniony na odcinku wypłaty jako osobna pozycja. Odcinki z kolei stanowią część obowiązkowej dokumentacji, przechowywanej na miejscu przez wskazanego w dokumentach przedstawiciela firmy. Pracodawca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji na każde żądanie inspekcji pracy, urzędu skarbowego oraz związków zawodowych.

Więcej informacji: https://rakennusliitto.fi

Udostępnij