COVID Finlandia – przekraczanie granicy przez cudzoziemców.

COVID Finlandia. Aktualizacja 08.04.2021. Najnowsze informacje o przekraczaniu granicy fińskiej przez obcokrajowców.