VAT Norwegia – ważne informacje dla polskich firm NUF

Co należy wiedzieć o podatku VAT w Norwegii? Czy polskie firmy muszą rozliczać się z norweskiego VAT-u?

VAT Norwegia, co musimy wiedzieć o rozliczaniu VAT w Norwegii? W przeciwieństwie do Polski, Norwegia nie jest członkiem UE. W związku z tym w Norwegii obowiązują odrębne przepisy VAT. Ważne informacje dla polskich eksporterów realizujących zlecenia w Norwegii.

Podatek VAT Norwegia
Podatek VAT w Norwegii

Przeczytaj również: Rozliczenie norweskiego VAT, co jest kosztem w Polsce?

Otrzymujemy wiele telefonów i maili z pytaniami na temat VAT Norwegia. Jest wiele pytań, czy przy realizacji zleceń w Norwegii obowiązuje wewnątrzwspólnotowa dostawa usług. Wprawdzie Norwegia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dlatego obowiązują tam inne regulacje VAT niż w Polsce i krajach unijnych. Sprzedaż usług wykonywanych w Norwegii jest traktowana jako eksport usług poza obszar UE.

Realizując kontrakt w Norwegii pamiętajmy, że naszą powinnością jest zarówno rejestracja NUF i naliczanie norweskiego VAT do faktur sprzedaży po przekroczeniu limitu 50 000 NOK.

Podatek VAT w Norwegii nazywa się Merverdiagvift, co oznacza w tłumaczeniu na polski – podatek od wartości dodanej, w skrócie MVA. Ustawa, która reguluje zasady związane z norweskim podatkiem MVA nazywa się Mervediavgiftsloven. Obowiązek wpisu do rejestru płatników VAT w Norwegii mają przedsiębiorstwa, których obroty w Norwegii w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK, czyli ok 22 000 złotych. Dlatego w praktyce oznacza to, że wystarczy wystawić pierwszą fakturę sprzedaży, aby stać się VAT-owcem w Norwegii.

Kwota graniczna VAT w Norwegii.

Od wielu lat trwa w Norwegii dyskusja na temat podwyższenia limitu 50 000 NOK, niestety jak dotąd ten nieżyciowy już przepis nie został dopasowany do obecnych realiów. Przepisom VAT w Norwegii podlegają też firmy zagraniczne, które realizują kontrakty na eksport usług wykonywanych w Norwegii. Czyli na przykład polskie firmy, które mają zlecenia na prace budowlane, konstrukcyjne czy instalacyjne w Norwegii.

Obowiązujące stawki podatku VAT w Norwegii w 2022 roku:

  • 25% – stawka podstawowa
  • 15% – żywność
  • 12% – transport, usługi noclegowe i inne
  • UWAGA! Od 01.04.2020 do 30.06.2021 stawka 12% została obniżona do 6% w związku z epidemią COVID-19
  • zwolnienie z norweskiego VAT dotyczy np. publikacji gazet, czasopism i książek; sprzedaży samochodów o napędzie elektrycznym; prac stoczniowych – budowy i remontów statków powyżej 15m długości; usług pogrzebowych czy działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym.

Rynek Nordycki oferuje rejestrację i obsługę NUF dla polskich przedsiębiorstw. Ponadto organizujemy szkolenia z obsługi altinn.no, rozliczania VAT w Norwegii i innych niezbędnych czynności przy realizacji zlecenia w Norwegii. Więcej informacji znajdziesz na dziale SZKOLENIA

VAT Norwegia, jak i kiedy rozliczać VAT w Norwegii?

VAT w Norwegii rozliczamy elektronicznie na platformie altinn.no. Norweskie zeznanie VAT składamy 6 razy w roku, za 2 miesięczne okresy. Formularz RF-0002 sam zaciąga się na naszą skrzynkę odbiorczą w Altinn na 40 dni przed terminem zeznania. Co to Altinn dowiesz się w artykule: ALTINN dla polskich firm NUF

Norwegia VAT
Norwegia VAT

Pamiętajmy, że zeznania VAT w Norwegii składamy zawsze, nawet kiedy nie mieliśmy sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku składamy zeznanie zerowe. Za opóźnienia w składaniu zeznania VAT-owskiego w Norwegii grozi grzywna w wysokości do 59 950 koron norweskich, dlatego warto pamiętać o terminowym składaniu zeznań w ALTINN.NO, również tych „zerowych”. Warto zaznaczyć, że dzięki rejestracji MVA w Norwegii możesz odliczyć norweski VAT od faktur zakupu i paragonów (np. paliwo, bieżące zakupy) opłaconych podczas realizacji kontraktu w Norwegii.

Ważne: przepis o norweskim przedstawicielu/reprezentancie do spraw VAT nie obowiązuje od 2017 roku.

Na zakończenie przypominamy, że od 1 kwietnia 2017 roku nie ma już obowiązku reprezentacji VAT przez norweskiego reprezentanta. Było to uciążliwy i kosztowny obowiązek dla zagranicznych płatników podatku MVA. Dzięki zmianom polski właściciel firmy, czy prezes zarządu może pełnić tę funkcję bez żadnych przeszkód. Bez wątpienie jest do duże ułatwienie dla polskich NUF. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule.

Jeśli masz dodatkowe pytania na temat norweskiego VAT, prowadzenia NUF czy realizowania kontraktów w Norwegii zgodnie z miejscowymi przepisami, skontaktuj się z nami.

Rynek Nordycki to firma doradcza z 15 letnim doświadczeniem. Obsługujemy kompleksowo polskie firmy w Norwegii. Rejestrujemy NUF, zgłaszamy kontrakty i inne niezbędne czynności wymagane przez norweskie przepisy. Pomożemy Ci z formalnościami norweskimi. Ponadto mamy biuro w Polsce i świadczymy obsługę online lub stacjonarnie u klienta. Otwórz z nami firmę NUF w Norwegii.

Udostępnij