Nowy a-melding już od 2023 roku.

Nowy a-melding będzie wprowadzony przez norweski urząd skarbowy w 2023 roku. Już od września 2022 trwa próbny rozruch nowego rozwiązania. Głównym powodem zmian jest chęć uproszczenia dotychczasowego sposobu bezpośredniego raportowania a-melding. Czy tak będzie w rzeczywistości?

Nowy a-melding zostanie wprowadzony w Norwegii już za 2 miesiące. Może na wstępie warto przypomnieć czym jest a-melding? Dla polskich firm realizujących zlecenia w Norwegii jest on kluczową czynnością. To obowiązkowy miesięczny raport z wynagrodzeń pracowników. Zagraniczni pracodawcy wykonujący prace podwykonawcze w Norwegii muszą raportować dochody i dodatki, które otrzymali delegowani lub oddelegowani pracownicy do Norwegii. A-meldingi składamy niezależnie od tego czy podatek od osób fizycznych czy świadczenia ubezpieczeniowe są odprowadzanie w Polsce czy w Norwegii. Celem a-meldingów jest uporządkowanie sytuacji zagranicznych pracowników w Norwegii. Ponadto ma on ułatwić ustalenie statusu pracownika i jego rezydencji, a co za tym idzie faktycznego miejsca opodatkowania.

Norweski urząd skarbowy Skatteetaten poinformował w newsletterze z października 2022 o wprowadzeniu nowego rozwiązania dla firm rejestrujących a-melding bezpośrednio w na stronie altinn.no za pomocą formularza A-01. Dotychczasowy formularz online jest skomplikowany dla użytkownika, który nie ma doświadczenia. Na dodatek liczba różnych kategorii, które można wybrać przy raportowaniu wynagrodzeń może spowodować ból głowy. Nowe rozwiązanie ma być łatwiejsze w obsłudze. Co istotne, nowy a-melding będziemy raportować ze strony skatteetaten.no, a nie z altinn.no jak to miało miejsce dotychczas.

Formularz A-01 w 2023 roku zostanie zastąpiony drukiem online A-10. W grudniu 2022 norweski urząd skarbowy przekaże więcej informacji związanych z planowanym rozwiązaniem. Miejmy nadzieję, że planowane zmiany będą faktycznie uproszczeniem.

W Rynku Nordyckim zajmujemy się również a-meldingami. Prowadzimy szkolenia dla naszych klientów w tej tematyce, ale również raportujemy a-meldingi w imieniu naszych klientów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, skontaktuj się z nami.

Udostępnij