Skandynawska kultura biznesu, dlaczego warto skorzystać z specjalistycznego szkolenia?

Skandynawska kultura biznesu jest tematem istotnym dla każdego przedsiębiorcy planującego lub współpracującego z partnerami biznesowymi ze Szwecji, Danii czy Norwegii. Intensywna współpraca między firmami skandynawskimi i polskimi owocuje nowymi projektami. Jednocześnie wyczuwalne są różnice kulturowe, które prowadzą nierzadko do drobnych lub większych nieporozumień. Aby ich uniknąć, warto dowiedzieć się więcej na temat kultury biznesu krajów skandynawskich.

Skandynawska kultura biznesu i jej znajomość może mieć kluczowe znaczenie dla projektów realizowanych przez wielonarodowe zespoły. Można wymienić wiele przykładów na jakich polach polskie przedsiębiorstwa współpracują ze skandynawskimi odbiorcami, czy partnerami. Oczywiście projekty budowlane narzucają się jako pierwsze, ale wymiar współpracy polsko-skandynawskiej jest o wiele szerszy. Obecnie, szczególnie w branży IT bieżąca współpraca Szwedów, Polaków, Finów czy Norwegów w grupach projektowych nie jest niczym wyjątkowym. Innym polem kooperacji polsko-skandynawskiej są bieżące kontakty polskich działów handlowych ze skandynawskimi partnerami. polskich firm eksportujących do krajów skandynawskich. Polskie placówki muzealne i instytucje kultury dzięki grantom i dotacją również zacieśniają relacje z partnerami z północy.

Firma Rynek Nordycki realizowała w Nordea projekt szkoleniowy, którego celem był rozwój wiedzy na temat kultury biznesu krajów skandynawskich oraz umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z partnerem skandynawskim. Adresowany był do project managerów, którzy zostali objęci spotkaniami warsztatowymi. Projekt został zrealizowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczestników i organizacji, a metodologia pozwoliła nam na praktyczne przećwiczenie nabytej wiedzy.
Mieliśmy możliwość doświadczyć specyfiki skandynawskiej kultury biznesu w interesującej formie, a wartość merytoryczna spełniła nasze oczekiwania.
Rekomendujemy współpracę z firmą Rynek Nordycki, ponieważ uważnie analizuje potrzeby klienta i adekwatnie dostosowuje do nich kształt oraz formy realizacji projektu.
Katarzyna Bieszk, Chief Project Manager, PMP, Nordea IT

W naszym wieloletnim doświadczeniu szkoleniowym spotkaliśmy się niejednokrotnie z przypadkami, kiedy błahostki na które obie strony nie zwracały uwagi, miały negatywny wpływ na bieżącą współpracę. Podczas szkoleń i warsztatów mieliśmy możliwość wychwycenia tych problemów i wskazania rozwiązań. Każde szkolenie jest poprzedzone wstępną analizą na podstawie ankiety. Dzięki temu możemy przygotować zakres warsztatów tak, aby zespół biorący udział w szkoleniu mógł jak najlepiej na nim skorzystać.

Warto pamiętać, że kwestia punktualności ma duże znaczenie w krajach skandynawskich. Spóźnienie się z wysłaniem oferty, czy nawet pojawienie się na spotkaniu 5 minut po wyznaczonym czasie jest odbierane jako brak szacunku i objaw nieodpowiedzialności. Każdy z krajów ma inną tolerancję w tym zakresie: Norwegowie są najbardziej punktualni, podczas gdy Szwedzi są bardziej tolerancyjni i sami potrafią spóźnić się na spotkanie.

Skandynawska kultura biznesu nie jest niezwykle trudnym zagadnieniem, szczególnie dla Polaków. Mimo to istnieje kilka płaszczyzn, które wymagają wnikliwszej analizy. Warto zadbać o nabycie kompetencji związanych ze świadomością różnic kulturowych między polską a krajami skandynawskimi zanim dojdzie do niepotrzebnych mniejszych lub większych nieporozumień.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej. Oferujemy unikalne kursy i szkolenia dla firm i organizacji operujących na terenie Skandynawii. Każde szkolenie przygotowujemy indywidualnie, na życzenie klientów opracowujemy również interesujące warsztaty i ćwiczenia. Zapraszamy do współpracy.

Udostępnij